Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Διονυσίου 1 & Σεφέρη, Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ. 716 01, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο
2810 331001
Email
rehab@kethea-ariadni.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα & Τετάρτη, 14.00-22.00
Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή, 9.00-17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
45 άτομα
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη φάση της θεραπευτικής κοινότητας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

2 έτη

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική κάλυψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική θεραπεία
 • Οικογενειακές συναντήσεις
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ατομική συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ομάδες αυτοβοήθειας, σεμινάρια πρόληψης της υποτροπής, ομάδες οικογένειας)
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις

 

Εκπαίδευση:

 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για απολυτήριο Γυμνασίου/ Λυκείου ή ΤΕΕ
 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Διδασκαλία πληροφορικής 

 

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Υποτροφίες σε ΙΕΚ και Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών
 • Υποτροφίες στο ΕΑΠ (Διοίκηση επιχειρήσεων, σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό)
 • Κομμωτική

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς