Μονάδα Εφήβων Λάρισας

Διεύθυνση
Αθανασίου Διάκου 3, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 538850-1
Fax
2410 536642
Email
adollar@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα, 12.00--20.00

Τρίτη και Πέμπτη, 2.00--20.00

Τετάρτη και Παρασκευή, 9.00--17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
15 άτομα
'Οριο ηλικίας
Έως 22 ετών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα
 • Χρήστες σε περιστασιακή ή συστηματική βάση
 • Οικογένειες και συγγενείς χρηστών
 • Φορείς που αντιμετωπίζουν περιστατικά Χρήσης (π.χ. σχολεία, επιμελητές ανηλίκων, αθλητικοί φορείς)

 

Ι χρόνος

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Εξετάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Συμβουλευτική ζεύγους

 

Ψυχοθεραπεία:

 • Ατομική θεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Θεραπεία ζεύγους
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνεργασία με φορείς της κοινότητας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Πρόγραμμα ή κέντρο
Περιφέρεια