Μονάδα Συμβουλευτικής και Επανένταξης στο Νομό Λέσβου ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας εφήβων

Διεύθυνση
Σαπφούς 2, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο
22510 25670
Fax
22510 25670
Email
ccmytilini@kethea-strofi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 2.00-17.00

Γίνονται δεκτοί
Έφηβοι, εωήλικοι χρήστες ουσιών και οι οικογένειές τους
Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Παραπομπή σε θεραπευτικές κοινότητες άλλων προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ
  • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς