ΜΟΘΕ Χανίων

Διεύθυνση
Βοηθητική οδός Σούδας 27, Χανιά Κρήτης
Τηλέφωνο
28210 23591
Email
pesy_xania@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
300 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες με κύρια ουσία χρήσης τα οπιοειδή
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει προβλεπόμενη διάρκεια

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Υποκατάσταση (βουπρενορφίνη)
 • Βραχείες παρεμβάσεις
 • Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)
 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική περίθαλψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής 
 • Διαχείριση περιστατικού
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας (e-health) 
 • Συμβουλευτική διαχείρισης οικονομικών θεμάτων
 • Εύρεση εργασίας 
 • Νομική υποστήριξη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Πρόγραμμα ή κέντρο
Περιφέρεια
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς