ΜΟΘΕ Π.Γ.Ν. Λάρισας

Διεύθυνση
ΠΠΓΝΛ, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, Λάρισα
Τηλέφωνο
2410 671841-2
Email
pesy_larisas@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
120 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
1. Χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών με κύρια ουσία χρήσης τα οπιοειδή 2. Χρήστες με διαγνωσμένο ψυχιατρικό πρόβλημα
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει προβλεπόμενη διάρκεια

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Υποκατάσταση (βουπρενορφίνη)
 • Βραχείες παρεμβάσεις

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική περίθαλψη 
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής 
 • Διαχείριση περιστατικού
 • Κινητοποιητική Συνέντευξη
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Στεγαστική βοήθεια 
 • Εκπαίδευση/ Κατάρτιση (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Νομική υποστήριξη (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Εύρεση εργασίας (με παραπομπή σε άλλη δομή)

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Πρόγραμμα ή κέντρο
Περιφέρεια