ΜΟΘΕ Π.Γ.Ν. Πατρών

Διεύθυνση
ΠΠΓΝΠ Ρίου
Τηλέφωνο
2610 993623
Email
pesy_rio@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
150 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 25 έως 73 ετών
Γίνονται δεκτοί
Άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες με κύρια ουσία χρήσης τα οπιοειδή
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχει προβλεπόμενη διάρκεια

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Υποκατάσταση (βουπρενορφίνη)
 • Βραχείες παρεμβάσεις
 • Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)
 • Προσέγγιση Θεραπευτικής Κοινότητας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική περίθαλψη
 • Βασική ιατρική φροντίδα (με παραπομπή σε άλλη δομή)
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής 
 • Διαχείριση περιστατικού
 • Κινητοποιητική Συνέντευξη
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Συμβουλευτική διαχείρισης οικονομικών θεμάτων
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας (e-health)
 • Εκπαίδευση/ Κατάρτιση (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Νομική υποστήριξη (με παραπομπή σε άλλη δομή)
 • Εύρεση εργασίας (με παραπομπή σε άλλη δομή)
Χάρτης