Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ

Διεύθυνση
Αβέρωφ 21, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8898200
Fax
210 8253760
Email
/okana@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 - 15.30

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Στόχοι / Σκοποί:

 • Ο σχεδιασμός, η προώθηση, ο διυπουργικός συντονισμός και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια πρόληψη της ουσιοεξάρτησης
 • Η μελέτη του προβλήματος της ουσιοεξάρτησης σε εθνικό επίπεδο, η παροχή έγκυρης και αξιόπιστης πληροφόρησης και η ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Η (δρυση και η αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων πρόληψης, των θεραπευτικών μονάδων και των κέντρων κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης στην Ελλάδα
 • Ἡ συνεργασία με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς συντονιστικούς και ερευνητικούς φορείς, η ανταλλαγή πληροφοριών με αυτούς και η ενεργή συμμετοχή στις διεθνείς συναντήσεις με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής πολιτικής με την πολιτική των ευρωπαϊκών ή/και των διεθνών εταίρων

Απευθύνεται σε:

 • Γενικό πληθυσμό, σε επίπεδο πρόληψης
 • Εξαρτημμένα άτομα και τις οικογένειές τους, σε επίπεδο θεραπείας και αποκατάστασης
 • Επαγγελματίες του χώρου των ουσιοεξαρτήσεων, σε επίπεδο εκπαίδευσης
 • Δραστηριότητες:

Ι. Πρόληψη

 • Ίδρυση και λειτουργία, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κέντρων Πρόληψης σε επίπεδο νομού
 • Συντονισμός και διευκόλυνση στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης σε επαγγελματικές και άλλες ομάδες πληθυσμού
 • Επικοινωνιακές παρεμβάσεις/δράσεις ευαισθητοποίησης

2. Θεραπεία

 • Προγράμματα υποκατάστασης
 • Στεγνά προγράμματα (εφήβων και ενηλίκων)
 • Προγράμματα σωματικής αποτοξίνωσης νέων ενηλίκων

3. Άμεση Πρόσβαση

Κέντρο Υποδοχής, Ενημέρωσης και Προσανατολισμού

 • Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών υγείας
 • Κινητή Μονάδα Πρώτων Βοηθειών Πρόγραμμα «δουλειάς στο δρόμο» (5εγθεῖ-ννογ|)
 • Σταθμός Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων
 • Τηλεφωνική Γραμμή 505

4. Αποκατάσταση

 

 • Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης
 • Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.)
   

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Περιφέρεια
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς