Συμβουλευτικό Κέντρο Ενηλίκων Πάτρας ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Φωκαίας 26, Πλατεία Ελευθερίας, Τ.Κ. 262 26, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 343400
Fax
2610 343023
Email
info@kethea-oxygono.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00-17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
15 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 13 έως 28 ετών
Γίνονται δεκτοί
1. Πειραματιζόμενοι χρήστες 2. Χρήστες με προβλήματα υγείας ή νομικά προβλήματα 3. Πρώην χρήστες
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Μέχρι 2 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ιατρικές εξετάσεις
 • Ψυχιατρικός έλεγχος
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες υποδοχής, κινητοποίησης
 • Προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτική κοινότητα
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Συναντήσεις γονέων
 • Οικογενειακή συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική θεραπεία
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ενημέρωση για τρόπους ασφαλέστερης χρήσης (μείωση της βλάβης)
 • Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις
 • Αθλητικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς