Συµβουλευτικό Κέντρο Καβάλας ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, θεραπευτικό πρόγραµµα ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων

Διεύθυνση
Κωνσταντίνου Τσολάκη & Αθήνας, Καβάλα 654 03, Ελλάδα
Τηλέφωνο
2510 223131,223134
Fax
2510 22335
Email
cckavala@kethea-kivotos.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 8.00--Ι6.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
45 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες Συγγενείς και φίλοι χρηστών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα
  • για τους χρήστες: 2 µήνες
  • για τους συγγενείς: κρίνεται κατά περίπτωση
Θεραπευτική προσέγγιση

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη µέσω ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραµµα
  • Κινητοποίηση για µείωση της χρήσης και των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών (µείωση της βλάβης)
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Oµαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ενημέρωση σε συγγενείς χρηστών σχετικά µε θέµατα χρήσης ουσιών 5 Δημιουργικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς