Δημοτική Μονάδα Πρόληψης Κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και του AIDS Νομού Κερκύρας ΔΗ.ΜΟ.Π. ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ

Διεύθυνση
Καποδιστρίου 9, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα
Τηλέφωνο
26610 41111, 36327
Fax
26210 41111, 36327
Email
dimopker@otenet.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 2.00-15.00
Δευτέρα και Τετάρτη, 18.00-2.00

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Απευθύνεται σε:

 • Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς
 • Φοιτητές
 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας
 • Μέλη αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων
 • Δημοσιογράφους
 • Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ευρύτερη κοινότητα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου
 • Εκπαίδευση και εποπτεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην οικο-συστημική προσέγγιση
 • Ευαισθητοποίηση συλλόγων εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη πολιτικής προαγωγής της υγείας στο σχολείο
 • Σεμινάρια/ομάδες γονέων
 • Ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφων, επαγγελματιών υγείας
 • Δικτύωση φορέων για την προαγωγή της υγείας
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης για θέματα διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ενημέρωση και παραπομπή χρηστών και των οικογενειών τους σε θεραπευτικά προγράμματα
Χάρτης