Ε Μονάδα Yποκατάστασης Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση
Στίλπωνος Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 219430
Fax
230 219480
Email
okanaxep@otenet.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα -- Παρασκευή, 9.00--17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
200 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Μακροχρόνιοι χρήστες ηρωίνης
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Κρίνεται κατά περίπτωση

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο υποκατάστασης µε βουπρενορφίνη

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Βασική ιατρική φροντίδα
  • Χορήγηση βουπρενορφίνης, ναλτρεξόνης
Ψυχολογικές υπηρεσίες

Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική

Κοινωνικές υπηρεσίες

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Χάρτης
Εθνικοί Φορείς