Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο του ΚΕΘΕΑ

Διεύθυνση
Σορβόλου 24, Τ.Κ 116 36, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 9241993-6
Fax
210 9241986
Email
education@kethea.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00-17.00

Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Γίνονται δεκτοί:

 • Επαγγελματίες θεραπείας και πρόληψης της τοξικοεξάρτησης
 • Απόφοιτοι κοινωνικών επιστημών και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας
 • Φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών για πρακτική άσκηση
 • Στελέχη φορέων αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης από Κύπρο, Βουλγαρία

 

Μέση διάρκεια προγραμμάτων: 250-600 ώρες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Προγράμματα εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης για άνεργους κοινωνικούς επιστήμονες, στελέχη κέντρων πρόληψης και θεραπείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών δήμων, φοιτητές
 • Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στην Αντιμετώπιση της Τοξικοεξάρτησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια
 • Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικό Σχεδιασμό και Διοίκηση στην Αντιμετώπιση της Τοξικοεξάρτησης σε συνεργασία με την Ε.Σ.Δ.Υ.
 • Προγράμματα ειδίκευσης στη Δυναμική της Ομάδας
 • Πρόγραμμα ειδίκευσης στην οικογενειακή θεραπεία, στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, στην πρόληψη της υποτροπής, στη συνέντευξη κινητοποίησης κτλ.
 • Διοργάνωση ημερίδων, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων συνεδρίων
 • Εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για επαγγελματίες
 • Έκδοση του περιοδικού Εξαρτήσεις
 • Εκδόσεις βιβλίων με τον εκδοτικό οίκο Ερευνητές
 • Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη για ζητήματα εξαρτήσεων (ανοιχτή στο κοινό)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς