Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ)

Διεύθυνση
Σορβόλου 24, Τ.Κ 116 36, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 9241993-6
Fax
210 9241986
Email
admin@kethea.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-17.00

 

'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
1. Απόφοιτοι από τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ 2. Μέλη άλλων αναγνωρισμένων θεραπευτικών προγραμμάτων στη φάση της κοινωνικής επανένταξης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
  • Υλοποίηση ευρύτερων προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς