Εξειδικευμμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ), Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

Διεύθυνση
Μαυρομιχάλη 122, Τ.Κ. 114 72, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3622217
Fax
210 3622201
Email
kekano18@hol.gr
Δυναμικότητα σε θέσεις
30 άτομα
'Οριο ηλικίας
Δεν υπάρχει περιορισμός
Γίνονται δεκτοί
Απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 έτος περίπου

Θεραπευτική προσέγγιση

Συμβουλευτική στήριξη και επαγγελματική κατάρτιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες προκατάρτισης
  • Επαγγελματική κατάρτιση
  • Προώθηση στην αγορά εργασίας
  • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
  • Εκμάθηση βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων 
  • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς