Γ' Τμήμα Κοινωνικής Επανένταξης Γυναικών και Μητέρων, Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

Διεύθυνση
Ήρας 2 και Σισμάνη, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 9230163, 9230167
Email
k.epan.mama18ano@gmail.com
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00-20.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
40 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 18 ετών
Γίνονται δεκτοί
Γυναίκες από το Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένες Μητέρες με τα Παιδιά τους και από το Ειδικό Πρόγραμμα Εξαρτημένων Γυναικών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 έτος

Θεραπευτική προσέγγιση

Ολιστική προσέγγιση της εξάρτησης ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο με βάση τη διαλεκτική ανάλυση της κοινωνικοψυχογένεσης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική κάλυψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτική/ ψυχολογική υποστήριξη
 • Ατομική θεραπεία
 • Ομαδική θεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ομάδες οικογένειας, επαφές με την οικογένεια και τους εργοδότες-υπηρεσίες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό)

Θεραπεία μέσω τέχνης:

 • Ομάδα τέχνης
 • Ομάδα έκφρασης
 • Ομάδα θεάτρου
 • Ομάδα μουσικής

 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για εξαρτημένες μητέρες και τα παιδιά τους:

 • Στήριξη και συμβουλευτική μητέρας, όσο αφορά στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού
 • Συστηματική παρακολούθηση και στήριξη του παιδιού
 • Συνεργασία με φορείς ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Στεγαστική βοήθεια/ ξενώνας
 • Κοινωνικές υπηρεσίες 
 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας

 

Εκπαίδευση:

 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για απολυτήριο Γυμνασίου/ Λυκείου ή ΤΕΕ
 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Διδασκαλία ξένης γλώσσας
 • Διδασκαλία πληροφορικής 
 • Εκμάθηση ελληνικών
 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Ενημέρωση για θεσμικά-νομικά, ασφαλιστικά θέματα
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με εργοδότες κια φορείς αγοράς/ διαμεσολάβηση
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού

 

Άλλες δραστηριότητες:

 • Ομάδες φωτογραφίας, κοσμήματος, βιβλίου, κινηματογράφου
 • Εργαστήρι μαριονέτας
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς