Ιατρείο φροντίδας εξαρτημένων ατόμων Περιστερίου

Διεύθυνση
Βασ. Αλεξάνδρου 105, Τ.Κ. 121 31, Περιστέρι
Τηλέφωνο
210 5759903
Fax
210 5759903
Email
okanapeir1@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 10.00-18.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
80 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Μακροχρόνιοι χρήστες ηρωίνης
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Κρίνεται κατά περίπτωση

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο υποκατάστασης με βουπρενορφίνη σε συνδυασμό με ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Βασική ιατρική φροντίδα
  • Ψυχιατρική περίθαλψη
  • Χορήγηση βουπρενορφίνης, ναλτρεξόνης
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Συμβουλευτική/υποστηρικτική
Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Νομική υποστήριξη
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς