Κέντρο Κοινωνικής Δραστηριοποίησης Εφήβων ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα εφήβων

Διεύθυνση
Αμορίου 4, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8656294
Email
rehab@kethea-strofi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας

Δυναμικότητα σε θέσεις
10 άτομα
'Οριο ηλικίας
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη φάση της θεραπευτικής κοινότητας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 έτος

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συνδυασμός διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων (συμπεριφορική, γνωσιακή, συστημική)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική κάλυψη
 • Βασική ιατρική φροντίδα (με παραπομπή σε άλλον φορέα)
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Συναντήσεις/ομάδες γονέων
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ατομική συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ομάδες αυτοβοήθειας, σεμινάρια πρόληψης της υποτροπής, νομική υποστήριξη, ομάδες οικογένειας)
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Νομική βοήθεια
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Στεγαστική βοήθεια/ ξενώνας
 • Εκπαίδευση (π.χ. σεμινάρια σε θέματα υγείας και εργασιακής απασχόλησης, νομικά ζητήματα, συμμετοχή στο Μεταβατικό Σχολείο Εφήβων ΣΤΡΟΦΗ)
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας
 • Δημιουργικές δραστηριότητες
 • Αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

 

Εκπαίδευση:

 • Προετοιμασία για προαγωγικές/ απολυτήριες εξετάσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Επανασύνδεση με σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ιδιωτικές σχολές (που είχε διακοπεί η παρακολούθηση)
 • Εκπαίδευση στα αντικείμενα της μουσικής και του ραδιοφώνου
 • Εξασφάλιση υποτροφιών εκπαίδευσης/ κατάρτισης

 

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Υποτροφίες σε ΙΕΚ και Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών
 • Μαγειρική

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για θεσμικά-νομικά, ασφαλιστικά θέματα
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς