Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Ιθάκης 42, Τ.Κ. 11251, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8660087
Email
info@kethea-diavasi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 13.00-21.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
25 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει την κύρια φάση θεραπείας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 έτος

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
 • Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική κάλυψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική θεραπεία
 • Συναντήσεις/ομάδες γονέων
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ατομική συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ομάδες αυτοβοήθειας, σεμινάρια πρόληψης της υποτροπής, ομάδες οικογένειας, σεμινάρια για το αλκοόλ και τις μολυσματικές ασθένειες)
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Νομική βοήθεια (με παραπομπή σε άλλον φορέα)
 • Εκπαιδευτική υποστήριξη 
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας
 • Δημιουργική απασχόληση (ομάδες μουσικής, θεάτρου, χορού)

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Ενημέρωση για θεσμικά-νομικά, ασφαλιστικά θέματα
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με εργοδότες κια φορείς αγοράς/ διαμεσολάβηση
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς