Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Ευπλοίας 32, Τ.Κ. 185 37, Πειραιάς
Τηλέφωνο
210 4227570, 4227960
Email
rehab@kethea-nostos.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 11.00-21.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
25 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 18 ετών έως 45 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη φάση της θεραπευτικής κοινότητας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

15 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική κάλυψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομάδες υποστήριξης/αυτοβοήθειας
 • Ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Σεμινάρια γονέων
 • Σεμινάρια γενικού περιεχομένου
 • Βιωματικά σεμινάρια
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ατομική συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ομάδες αυτοβοήθειας, σεμινάρια πρόληψης της υποτροπής, ομάδες οικογένειας, σεμινάρια για το αλκοόλ και τις μολυσματικές ασθένειες)
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Νομική βοήθεια
 • Στεγαστική βοήθεια/ ξενώνας
 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες
 • Μαραθώνιος

 

Εκπαίδευση:

 • Μουσική, εικαστικά, animation, φωνητική, θέατρο, σύγχρονος χορός, yoga, φιλοσοφία, ανάγνωση, τοξοβολία
 • Μαθήματα ελληνικών
 • Προετοιμασία για απολυτήριο Γυμνασίου/ Λυκείου ή ΤΕΕ 
 • Διδασκαλία πληροφορικής 

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Ενημέρωση για θεσμικά-νομικά, ασφαλιστικά θέματα
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με εργοδότες κια φορείς αγοράς/ διαμεσολάβηση
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς