Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 67, Τ.Κ. 10682, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3845029
Email
info@kethea-paremvasi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Πέμπτη, 12.00-20.00
Παρασκευή, 9.00-17.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
20 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη φάση της θεραπευτικής κοινότητας
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

14 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Ψυχιατρική κάλυψη
 • Βασική ιατρική φροντίδα (με παραπομπή σε άλλον φορέα)
 • Ενημερωτικά σεμινάρια σε θέματα υγείας
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Συμβουλευτική/ ψυχολογική υποστήριξη
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Βιωματικά σεμινάρια
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ομάδες αυτοβοήθειας, σεμινάρια πρόληψης της υποτροπής, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, σεμινάρια για το αλκοόλ και τις μολυσματικές ασθένειες)
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Νομική βοήθεια
 • Στεγαστική βοήθεια/ ξενώνας
 • Κοινωνικές υπηρεσίες (με παραπομπή σε άλλον φορέα) 
 • Εκπαίδευση 
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός (εντός φορέα και με παραπομπή σε άλλον φορέα) 
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας

 

Εκπαίδευση:

 • Γραφείο Υποστήριξης στην Αγορά Εργασίας 
 • Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικά και εργασιακά ζητήματα
 • Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Διασύνδεση με φορείς εκπαίδευσης και εργασίας

 

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

 • Εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στην επιχειρηματικότητα (σε συνεργασία με άλλους φορείς)

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Ενημέρωση για θεσμικά-νομικά, ασφαλιστικά θέματα
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Βοήθεια για εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με εργοδότες κια φορείς αγοράς/ διαμεσολάβηση
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς