Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ

Διεύθυνση
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 35, Τ.Κ. 26442, Πάτρα
Τηλέφωνο
2610 226948
Fax
2610 623290
Email
kpachaia@pat.forthnet.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00-15.00
Δευτέρα &Τετάρτη 18.00-20.30

Γίνονται δεκτοί
1.Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3.Γονείς 4.Ευρύτερη κοινότητα (επαγγελματίες υγείας, φορείς και σύλλογοι, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων ομάδων της κοινότητας
  • Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης σε μαθητές (π.χ. «Αγγίζοντας τον κύκλο»)
  • Σύσταση και εκπαίδευση τοπικών πυρήνων πρόληψης στους περιφερειακούς δήμους για την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης
  • Προσέλκυση και εκπαίδευση εθελοντών
  • Λειτουργία ομάδων εθελοντών
  • Παρεμβάσεις πρόληψης στις Ένοπλες Δυνάμεις
  • Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης για το Αλκοόλ
  • Εκπαίδευση σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας
  • Αντιμετώπιση αιτημάτων βοήθειας (ενημέρωση και παραπομπές χρηστών και των οικογενειών τους σε θεραπευτικά προγράμματα)
Χάρτης