Μονάδα Βραχύχρονης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ, πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για εφήβους

Διεύθυνση
Μαγνησίας 29, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8816012
Fax
210 8218814
Email
info@kethea-plefsi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 10.00-20.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
45 άτομα (15 οικογένειες)
'Οριο ηλικίας
Έως 21 ετών (για τους χρήστες)
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Γίνονται δεκτοί:

  • Χρήστες ουσιών σε πειραματική βάση και οι οικογένειές τους (γονείς, αδέλφια)
  • Νέοι που κάνουν προβληματική χρήση του Διαδικτύου και οἱ οικογένειές τους

 

6 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Οικογενειακή θεραπεία
  • Ατομική συμβουλευτική
  • Πρόληψη υποτροπής
  • Συναντήσεις γονέων
  • Σεμινάρια
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς