Μονάδα Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων Αθήνας ΑΤΡΑΠΟΣ

Διεύθυνση
Ιωάννου Βαρβάκη 9, Τ.Κ. 114 74, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 6420453, 6429689
Fax
210 6448796
Email
adolescence@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Πέμπτη, 8.00-20.00
Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισμός
'Οριο ηλικίας
Έως 24 ετών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Γίνονται δεκτοί:

 • Χρήστες ναρκωτικών σε περιστασιακή ή συστηματική βάση
 • Οικογένειες χρηστών ναρκωτικών

 

9-12 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Συστημικό μοντέλο ψυχοθεραπείας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική αξιολόγηση και παραπομπές
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική οικογένειας

 

Ψυχοθεραπεία:

 • Ομαδική θεραπεία
 • Θεραπεία μέσω τέχνης
 • Οικογενειακή θεραπεία
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Κοινωνικο-προνοιακή φροντίδα
 • Νομική υποστήριξη

 

Άλλες δραστηριότητες:

 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Καλλιτεχνικές δραστηριότητες (μουσική, φωτογραφία, ζωγραφική, κατασκευές, κηροπλαστική, θεατρικό παιχνίδι και ομάδα)
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς