Μονάδα Κοινωνικής Επαναδραστηριοποίησης Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ

Διεύθυνση
Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 430, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 668616 , 2313 324651
Email
argo@psychothes.gr
Δυναμικότητα σε θέσεις
32 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Άνω των Ι8 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει το Θεραπευτικό Κέντρο του Προγράµµατος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόμων ΑΡΓΩ
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1 έτος

Θεραπευτική προσέγγιση

Ολιστική προσέγγιση του φαινομένου της εξάρτησης

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική κάλυψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Ομάδες πρόληψης και αντιμετώπισης υποτροπής
 • Συμβουλευτική
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές & ομαδικές συναντήσεις, ατομική συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, σεμινάρια πρόληψης της υποτροπής, πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα, ομάδες οικογένειας, νομική υποστήριξη)
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Νομική βοήθεια
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Στεγαστική βοήθεια/ ξενώνας φιλοξενίας (3-6 µηνών)
 • Εκπαίδευση
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας

 

Εκπαίδευση:

 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για απολυτήριο Γυμνασίου/ Λυκείου ή ΤΕΕ
 • Εναλλακτικά/ μεταβατικά σχολεία προετοιμασίας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Διδασκαλία ξένης γλώσσας
 • Διδασκαλία πληροφορικής 

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Ενημέρωση για θεσμικά-νομικά, ασφαλιστικά θέματα
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Διαθέσιμες παραγωγικές μονάδες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας με εργοδότες κια φορείς αγοράς/ διαμεσολάβηση
 • Νομική αντιπροσώπευση
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)

 

Χάρτης
Εθνικοί Φορείς