Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης ΟΚΑΝΑ

Διεύθυνση
Σμύρνης 36, Τ.Κ. 10439, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8847078, -9
Fax
210 8820434
Email
rehabilitation@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Καθημερινά, 8.00-15.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
60 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία στις θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης Αθήνας - Πειραιά
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

18 μήνες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Ψυχιατρική κάλυψη
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική, ομαδική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική/ ψυχολογική υποστήριξη
 • Πρόληψη υποτροπής
 • Μεταθεραπευτική φροντίδα (Ατομικές συναντήσεις)

 

 

Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ)
 • Ενημέρωση/ πληροφόρηση
 • Κοινωνικές υπηρεσίες 
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. και άλλους φορείς
 • Συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας:

 • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας/ επιχορηγήσεις
 • Διερεύνηση εκπαιδευτικών/ επαγγελματικών αναγκών
 • Κατεύθυνση σε εκπαιδευτικές/ επαγγελματικές επιλογές
 • Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών ενώσεων
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας/ σύνταξης βιογραφικού
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς