ΜΟΘΕ ΟΣΕ Λιμάνι

Διεύθυνση
26ης Οκτωβρίου 5
Τηλέφωνο
2310 500299
Email
dmbdthes@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
300 άτοµα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 22 ετών
Γίνονται δεκτοί
1. Χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών με κύρια ουσία χρήσης τα οπιοειδή 2. Χρήστες με διαγνωσμένο ψυχιατρικό πρόβλημα
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

90 ημέρες

Θεραπευτική προσέγγιση
 • Βραχείες παρεμβάσεις
 • Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)
 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα
 • Παθολογικό ιατρείο
 • Ψυχιατρική περίθαλψη 
 • Χορήγηση βουπρενορφίνης, ναλοξόνης
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Οικογενειακή θεραπεία
 • Πρόληψη υποτροπής 
 • Διαχείριση περιστατικού
 • Κινητοποιητική Συνέντευξη
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Νομική υποστήριξη 
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας (e-health) 
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς