Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Εφήβων και Νεαρών Ενηλίκων στο Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας εφήβων

Διεύθυνση
Φλωρίνης 13, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8649839
Fax
210 8842237
Email
prison@kethea-strofi.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 15.00-17.00 (χειμερινό ωράριο) και 16.00-8.00 (θερινό ωράριο)
Τετάρτη, 00.00-12.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
25 άτομα
'Οριο ηλικίας
Από 13 έως 21 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ναρκωτικών στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα
Θεραπευτική προσέγγιση
  • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
  • Συνδυασμός διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων (συμπεριφορική, γνωσιακή, συστημική)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα μετά την αποφυλάκισή τους
Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Παροχή νομικών συμβουλών
  • Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εφήβων

 

Άλλες δραστηριότητες:

  • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς