Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ, θεραπευτικό πρόγραμμα

Διεύθυνση
Αιπύτου 10, Τ.Κ. 24133, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
27210 86967
Email
pd-kalamata@kethea-kyttaro.gr
Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισμός
'Οριο ηλικίας
Άνω των 19 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

1-2 μήνες

Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Βασική ιατρική ενημέρωση και φροντίδα, διασύνδεση με φορείς υγειονομικής περίθαλψης
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ενημέρωση για τη λειτουργία του θεραπευτικού προγράμματος
  • Αξιολόγηση για το σχεδιασμό θεραπείας ή την παραπομπή σε άλλο πρόγραμμα
  • Κινητοποίηση και προετοιμασία για ένταξη σε θεραπευτική κοινότητα
  • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς