Συµβουλευτικός Σταθμός Γιαννιτσών ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραµµα διαµονής ενηλίκων

Διεύθυνση
Κ. Ασμανίδη 2, Γιαννιτσά 581 00, Ελλάδα
Τηλέφωνο
23820 84384
Email
/cc@kethea-ithaki.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Κάθε δεύτερη Πέμπτη, Ι0.00--Ι6.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
Δεν υπάρχει περιορισμός
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Γονείς και συγγενείς εξαρτηµένων ατόμων
Μέση διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα

Κρίνεται κατά περίπτωση

Θεραπευτική προσέγγιση
  • Μοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων αυτοβοήθειας
  • Κινητοποίηση οικογενειών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
  • Ομαδική θεραπεία
  • Οργάνωση και συµµετοχή σε πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις
  • Ενημέρωση για τις θεραπευτικές κοινότητες
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς