Συμβουλευτικό Κέντρο Γιαννιτσών (Παράρτημα Κιλκίς) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων

Διεύθυνση
Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, Κ. Ασμανίδη 2, 58100 Γιαννιτσά
Τηλέφωνο
2310 212030
Fax
2310 215999
Email
cc@kethea-ithaki.gr
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
  • Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων με αυτή βλαβών
  • Φροντίδα της υγείας
Ψυχολογικές υπηρεσίες
  • Ενημέρωση για ασφαλέστερη χρήση και απεξάρτηση
  • Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της σοβαρότητας των προβλημάτων του σε σωματικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο
  • Σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης
  • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη
  • Ενημέρωση για τις θεραπευτικές κοινότητες
Κοινωνικές υπηρεσίες
  • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
  • Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας της ατομικής υγιεινής
  • Οργάνωση και συµµετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς