Ε΄ Θεραπευτική Μονάδα Υποκατάστασης Αθήνας

Διεύθυνση
Αβέρωφ 14, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο
210 8239295-8
Fax
210 8229686
Email
emypathens@okana.gr
Μέρες και ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00-16.00

Δυναμικότητα σε θέσεις
135 άτομα
'Οριο ηλικίας
Άνω των 20 ετών
Γίνονται δεκτοί
Μακροχρόνιοι χρήστες ηρωίνης
Θεραπευτική προσέγγιση

Μοντέλο υποκατάστασης με βουπρενορφίνη σε συνδυασμό με ιατρική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ιατρικές υπηρεσίες
 • Βασική ιατρική φροντίδα (εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις σε συνεργασία με τη Μ.Α.Β.Υ)
 • Ψυχιατρική περίθαλψη
 • Χορήγηση βουπρενορφίνης, ναλτρεξόνης
Ψυχολογικές υπηρεσίες
 • Ατομική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Ομαδική συμβουλευτική/υποστηρικτική
 • Πρόληψη υποτροπής

 

Ψυχοθεραπεία:

 • Ατομική θεραπεία
 • Ομαδική θεραπεία
Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Νομική υποστήριξη
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Φιλοξενία αστέγων
Χάρτης
Εθνικοί Φορείς