Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2022 (European Drug Report 2022)

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση 2022 για τα Ναρκωτικά (στην αγγλική γλώσσα) παρουσιάζει τις τάσεις και τις εξελίξεις για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο