Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας στον τομέα της πρόληψης

Συνοπτικός οδηγός των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Ποιότητας στον τομέα της Πρόληψης (ΕυΠρο): Συνοπτική περιγραφή των ΕυΠρο μέσα από τα οκτώ στάδια που συγκροτούν τον ‘κύκλο πρόληψης’, καθώς και ένα έντυπο με πίνακα με τις βασικές προδιαγραφές κάθε σταδίου που μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης. Απευθύνεται σε στελέχη πρόληψης και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης.

Σειρά Έκδοσης
Έτος έκδοσης
Κατεβάστε το αρχείο