Δημοσιοποιήθηκε η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΕΚΤΕΠΝ

  • Time to read less than 1 minute
Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ 2022

Η Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2022 για την Κατάσταση των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα για την έκταση, τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση του διαρκώς μεταβαλλόμενου προβλήματος των ναρκωτικών. 

Μαζί με την Σύνοψη, δημοσιεύθηκαν και συνοπτικές αναπαραστάσεις των δεδομένων της Ετήσιας Έκθεσης 2022 σε 12 θεματικές, γραφήματα και τα κύρια ευρήματα στα οποία περιλαμβάνονται δηλώσεις της Υφυπουργού Υγείας, κας Ζωής Ράπτη, του Εθνικού Συντονιστή για τα Ναρκωτικά, Δρ. Χρήστου Κουϊμτσίδη και της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών.

Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τη Σύνοψη, εδώ τις 12 συνοπτικές αναπαραστάσεις με δεδομένα της Έκθεσης και εδώ τα γραφήματα.